You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Návod na administraci v modulu katalog

Přihlaste se do administrace redakčního systému PSoIT a přejděte do menu Katalog.

Položky menu katalogu se mohou lišit podle obsahu katalogu.

  1. Aktivity jsou v naší ukázce finální položky katalogu, např. také produkty, inzeráty, lekce a jiné.
  2. Skupiny a Podskupiny jsou kategorie katalogu v tomto případě Skupiny je úroveň 1. a Podskupiny úroveň 2. Do posldení úrovně zařazujeme položky v bodě 1. Může existovat i posklední úroveň Pod-podskupiny, potom je poslední úroveň Pod-podskupiny.
  3. Ostatní položky v menu (zde např. Oblasti aktivit, Věk aktivit, Formy aktivit a Jazyk aktivit) jsou parametry finálních položek katalogu, ty se mohou lišit podle toho, co katalog zveřejňuje.
 

 

Katalog spravujeme od nejspodnějších položek menu.

  1. Nejdříve nastavíme nebo zkorigujeme parametry finálních položek katalogu.
  2. Potom nastavíme nebo zkorigujeme Skupiny, Podskupiny a existují-li tak Pod-podskupiny katalogu.
  3. Nakonec vkládáme finální položky katalogu, v tomto případě Aktivity.

Správu podle potřeby střídáme, pokud např. chybí Parametr, Skupina nebo podskupina (Pod-podskupina), doplníme je.

Nejdůležitější částí správy katalogu je vkládání nebo úprava finálních položek katalogu. Pokud se budeme držet příkladu, který zde komentujeme, po kliku na Aktivity uvidíme Správu aktivit

Správa má stejné postupy jako správa každá jiná správa položek v redakčním systému PSoIT (např. Sekce, Stránky, ...). Připomínáme tlačítka + pro vlozeni nového záznamu nebo klonování existujícího záznamu a volby ? na které se kliká se myší, nebo volby ? na které se ukáže myší, pro získání nápovědy.