You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Správce a rozsah osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba správci Pavel Schauer - PSoIT, se sídlem Brezová 723/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČ: 40506975, DIČ: 1042066531 zapsanému ve veřejném živnostenském rejstříku, který vede Obvodní úřad v Senci, Žo-2003/14495/2/, číslo živnostenského registru: 108-10670 (Dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správci. 

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti s poskytovatelem dat. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 • Osobní údaje může zpracovávat i poskytovatel webhostingu: Ing. Dalibor Figura, se sídlem Pod Kostelem 515, 735 53 Dolní Lutyně; IČ 26204967, DIČ 7407315113
 • Jinému zpracovateli se údaje neposkytují.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.