You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nastavení dopravy do skupiny zemí v OpenCartu

Doručenie podľa zóny je preprava, ktorá je založená na rôznych cieľoch alebo geografických zónach

Napríklad, ak je vaša preprava ze Slovenska do  krajiny EU. Sadzbu môžete nastaviť pre zákazníkov z iných štátov ako je vaš obchod

 1. Nastavením zóny pre každý cieľ a potom
 2. Nastavením prepravnej ceny pre každý ciel

A. Nastavenie zóny

 1. Nastavte novú zónu v časti Administrácia > Nastavenie > Lokalizácia> Geo oblasti
 2. Kliknutím na ikonu „Vložiť“ pridajte novú „Geo oblast“
 3. Nazvite ju napríklad „EU doprava“ a popíšte napríklad „Dopravná oblasť EU“ a kliknite na Uložiť. Teraz by ste mali mať v zozname dopravnú zónu EU, ale ešte neobsahuje žiadnu krajinu.
 4. Kliknite na Upraviť v riadku EU doprava.
 5. Kliknite na modrú ikonu +  pod názvom Krajina, Zóna, pridáte novú Zónu do Geo oblastí
 6. V rozbaľovacej ponuke „Krajina“ vyberte „Germany“
 7. V rozbaľovacej ponuke „Zóna“ vyberte „Všetky zóny“ s rovnakou cenou dopravy do všetkých regiónov Německa.
 8. Postup 5. – 7. opakujte pre Veľkú Britániu, Rakúsko, Poľsko, atď., kamkoľvek chcete výlučne povoliť tento typ prepravy pre krajiny EU.
 9. Kliknite na „Uložiť“.

B. Nastavenie dopravy

 1. Prejdite do Rozšírenia > Doprava (u novších verzií OpenCart od PSoIT prejdite rýchlejšie do PSoIT > Doprava)
 2. Upravte dopravnú metódu, ktorú chcete použiť. Tam nájdite pole „Geo zóna“ a vyberte geo zónu nakonfigurovanú v bodoch vyše.
 3. Dokončite konfiguráciu dopravy a uložte.
  Napr. pre Multishipping budete konfigurovať:
  1. Multishipping > záložka Nastavenie dopravy > Pridáte ikonou + alebo upravujete Upraviť
  2. Záložka cena > Pole Geo zóna > výber Geo zóny Doprava EU
  3. Ostatné polia nastavíte podľa špecifikácie ceny za doručenie, daňovej triedy atď.
  4. Geo zóna nastavená v b platí aj pred dobierku (tá sa nastavuje v záložke Dobierka)

Použitie vyššie uvedeného príkladu (doprava do Nemecka podľa ceny v eur a hmotnosti v kg) by to znamenalo

- Objednávky od 0 do 50,0 eur a od 0 do 5 kg, poštovné je: 2,00 eur

- Objednávky od 50.1 do 100.0 eur eur a od 0 do 5 kg, poštovné je: 4,00 eur

- Objednávky od 100,1 eur + eur a od 5,1kg, poštovné je: 10,00 eur

- Daňová oblasť EU

Nastavte sadzby na základe cenovej tabuľky vašich kuriérov pre rôzne destinácie.