You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pravidla pro názvy souborů a složek a SEO url

Pro názvy souborů a složek umísťovaných na webový server, platí podobná pravidla, popsaná níže. To nejen pro  obrázky, ale i pro jiné soubory, pdf, doc, html, php, ... a také pro složky. Totéž platí pro SEO url.
 
Plné znění doporučení:

Jména souborů

Svoje soubory byste měli pojmenovat podle následujících zásad:
 • Nepoužívejte češtinu/slovenštinu ve jménech souborů a složek. Jestli to někde funguje, neznamená to, že to bude fungovat všude. Název souboru kočička.jpg je nešťastný. Lepší je kocicka.jpg
 • Nepoužívejte mezery. Všude, kde chcete ve jménu souboru naznačit mezeru, dejte mínusko, např. hezky-obrazek.jpg (dříve jsem doporučoval podtržítko, ale Google to pak nepochopí jako dvě slova).
 • V názvu souboru se nesmí používat znaky / * : ? # < >, já doporučuji ještě přísnější pravidlo, a to omezit se na znaky
  • a až z
  • 0 až 9
  • - (pomlčka).
 • Doporučuji zadávat všechna jména souborů malými písmeny. Adresa k souboru je totiž case-senzitivní, což znamená, že záleží na velikosti písmen (podle standardu, v praxi na linuxovských serverech, kterých je většina), takže se může odkaz na soubor zadáním špatné velikosti písmenka snadno splést. Máte-li nějakou svou konvenci (např. jenom malá písmena), tak se nespletete.
 • Používejte taková jména, u nichž poznáte, co soubor obsahuje. Soubory se jmény typu sdsfo24x.png nejsou to pravé. Na druhou stranu jsou pochopitelná jména souborů typu kava1.png (2, 3 atd.) třeba u obrázků patřících k sobě.

Složky

 • Soubory si budete ukládat do složek, jak jste zvyklí i na svém počítači. Všechny soubory byste měli mít na serveru v základní složce a v jejích podsložkách. Je pak vlastně jedno, kolik si uděláte vnořených složek a jak to budete dělat. Jde o to, abyste v tom měli přehled. Mám jen několik málo doporučení:
  • Pro jména složek platí totéž, co pro jména souborů: bez mezer, háčků atd., nejlépe malými písmeny. Obzvlášť zdůrazňuji srozumitelnost.
  • Nedělejte příliš složitě zanořené struktury, 2-3 úrobně by mely stačit.
  • Naopak, není vhodné umístit všechny soubory ve stejné složce. Problém pak nastává v nepřehlednosti a také se složky s mnoha soubory pomalu načítají. A hlavně jde o to, abyste se v tom po čase vyznali.
  • Je zvykem dávat obrázky do speciální složky, já ji mám nazvanou "image", to usnadní práci, třeba při kopírování na server. Podobně například do složky "file" můžete umísťovat textové soubory. 
  • Soubory, které už nebudete měnit, si dejte do samostatného adresáře. Usnadní vám to aktualizaci, správu a nahrávání na server. V mých systémech se ten adresář například jmenuje "archiv".

SEO URL

Pro vytvoření textu s SEO URL adresou platí stejná pravidla jako pro soubory

 • Název SEO URL omezte se na znaky
  • a až z (jen malá písmena)
  • 0 až 9
  • - (pomlčka)

Nepoužvejte mezery ani diakritiku.

Pavel Schauer