You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak spravovat modul Opencart Fotogalerie 2019

Návod na správu fotogalerie:

  1. Fotografie do již založené fotogalerie se přidávají/mažou/vyměňují v Katalog > Gallery images. Editace je intuitivní. Lze i založit novou fotogalerii.
  2. Galerie se nastaví v PSoIT > Vybrané moduly > Fotogalerie [c], pozor zejména na limit fotek.
  3. Pokud se v kroku 1. vytvoří nová fotogalerie, musíte přes PSoIT > Všechny moduly > Gallery Images > přidat přes + a novou galerii nazvat a nastavit. Vzor může být již existující fotogalerie viz 2.
  4. Pokud se vytvoří nova fotogalerie, musíte ji přidat do šablony. Dizajn > Sablony > Gallery > upravit a zde na vhodnou pozici modul přidáte. Nejlépe hned za tu co už tam je.
  5. Pro novou galerii můžete případně vytvořit novou informační stránku (vzor tam je) a potom i novou šablonu a tím můžete zobrazovat novou galerii jako samostatnou stránku.