You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vlastní systémové jazykové překlady

Modul Jazykové překlady umožňuje vlastní překlady systémových textů. Najdete ho v sekci Administrace, odkaz se může mírně lišit. Modul umožňuje editovat i texty v základním jazyku, pokud vybereme zdrojový i cílový jazyk v základním jazyku. Na obr. 1 je základní vyber, v tomto případě překlad z češtiny do angličtiny.

Obr. 1

Zde je možnost překládat moduly (Vyberte modul) nebo emailové šablony (Vyberte šablonu). V případě modulů se vybírá buď modul redakčního systému (common) nebo lokální modul (local).

Na obr. 2 je již vybrán překlad lokálního modulu system. Po výběru modulu jsme použili tlačítko Načíst. Překlad se načetl.

Obr. 2

V levé části vidíme název proměnné (červeně), text proměnné ve zdrojovém jazyce a v pravé části je k dispozici přepisovatelný aktuální překlad. Podle potřeby ho změníme nebo ponecháme.

Po úpravách je níže tlačítko uložit, kterým překlad uložíme. Když zůstaneme v u stejného překladu, můžeme znovu načíst překlad.

Nebo změníme výběr a načteme jiný překlad.