You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doporučení SEO pro e-shop OpenCart ve zkratce

Všechna doporučení níže mají společný cíl, napovídat vyhledávačům klíčová slova. Je třeba preferovat klíčová slova, která zadá cílová skupina návštěvníků do vyhledávače. Zde je velmi důležité přemýšlet ne svojí hlavou, ale hlavou cílové skupiny. Například je důležité uvědomit si, že většina z nich nezná název firmy nebo budované značky. Takže název firmy není důležité klíčové slovo, resp. je druhořadé. Je také vhodné, aby se často neobjevovala košatá slova nebo fráze, která nejsou klíčová. Například s.r.o. pomůžeme, poradíme, známých, světový, lahůdka, skvělé, … nejsou klíčová slova.  Vhodná klíčová slova budeme nazývat relevantní.

Dále je velmi důležité používat klíčová slova vztahující se k dané stránce, tedy buď k titulní stránce, nebo konkrétní kategorii, nebo produktu, nebo informační stránce, … Omezit klíčová slova vztahující se k celku, ty naopak využít na titulní stránce.

Dále je důležité, aby použitá klíčová slova co nejvíce korespondovala s textem na dané stránce. Pokud totiž robot vyhledávače zjistí, že jsou podvržena v meta titulku nebo meta popisu slova nekorespondující s obsahem stránky, zahodí je. Na to jsou potom dobré aspoň částečné shody meta titulku s nadpisem a meta popisu s popisem produktu, popisem kategorie, popisem informační stránky apod. podle toho, pro kterou stránku považujeme klíčová slova za relevantní. A ještě je velmi vhodné snažit se relevantní klíčová slova použít i jinde v textu stejné stránky. Je důležité si uvědomit, že proces vyhodnocení klíčových slov robotem vyhledávače je složitý algoritmus, který se stále vylepšuje s cílem, aby se nepodvrhovala slova, která neodpovídají obsahu stránky. Takže nakonec, pokud toto nepochopíme, nemusí robot vyhodnotit za klíčové slovo ani jedno, které mu chceme vnutit.

Počet relevantních klíčových slov na konkrétní stránce doporučuji omezit na 2-5. Platí přibližně pravidlo, že všechna relevantní klíčová slova na dané stránce mají sílu 100%. Pokud se použijí 2, každé má sílu 50%. Pokud se jich použije 5, každé má sílu 20% (platí přibližně - orientačně). Snižovat sílu pod 20% nedoporučuji.

Jak na to v e-shopu OpenCart

Nadpisy H1

Sem by se měly dávat texty, které vytvoří poutavý nadpis, ale zároveň budou obsahovat klíčová slova patřící dané stránce. Pozor, psát sem jen text, který neobsahuje problémové znaky (&*#@; atd.). Zde sice není omezení počtu znaků, ale snažit se napsat stručně, obsažně, obsahující relevantní klíčová slova.

H1 titulní stránka

Není zavedený, lze objednat konfiguraci modulu, který nakonfiguruji do administrace PSoIT > vybrané moduly > Titulní H1. Sem pak můžete napsat smysluplný nadpis obsahující klíčová slova.

H1 kategorie nebo produkt nebo informační stránka

V administraci se píše do pole Název. V případě kategorie, produktu nebo informační stránky však nelze název příliš prodloužit a tak se využije H2 jako první řádek v popisu kategorie, produktu nebo informační stránky. Názvy produktů bych naspal co nejvíce obsažné, ale nepřehnat to.

Meta titulek, max. 60 znaků, doporučuji s počtem slov titulku šetřit, více než 60 znaků rozhodně ne

Vkládat relevantní klíčová slova nebo sousloví oddělená čárkou.

Titulek titulní stránka

V administraci se píše do Systém > Nastavení > Upravit > Název Meta Tagu

Titulek kategorie nebo produkt nebo informační stránka

V administraci se píše do úpravy kategorie nebo produktu nebo informační stránky > do pole Název Meta Tagu

Meta popis, max. 158 znaků, méně lze, ale doporučuji vyžít co nejvíce znaků, více ne

Text uspořádaný do frází nebo vět

Meta popis titulní stránka

V administraci se píše do Systém > Nastavení > Upravit > Popis Meta Tagu

Meta popis kategorie nebo produkt nebo informační stránka

V administraci se píše do úpravy kategorie nebo produktu nebo informační stránky > do pole Popis Meta Tagu

SEO URL, délka dle potřeby, nepřehánět, zařazovat několik klíčových slov

Jen znaky a-z nebo 0-9 nebo – (pomlčka). URL adresy bych neměnil. Změna se totiž projeví ztrátou stránky v indexu vyhledávače. Platí jen pro nové produkty, nové kategorie, nové informační stránky.

SEO URL titulní stránky se nevytváří

SEO URL kategorie nebo produktu nebo informační stránky

V administraci se píše do úpravy kategorie nebo produktu nebo informační stránky > záložka SEO

Vkládání údajů 1) až 4) platí také pro výrobce a další stránky, ale to řešte, až budou v pořádku kategorie, produkty a informační stránky.

Pokud se někde v administraci vyskytuje pole meta klíčová slova (meta keywords, klíčová slova meta tagu), vždy nechat prázdné. Tuto meta značku vyhledávače již dlouho nepoužívají. Mazat se však nemusí, je pouze neúčinné.

Doporučuji také číst (trošku starší, ale stále platné).

Tvorba webu SEO

Čtyři nejčastější chyby v SEO