You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dosažení čelních pozic ve vyhledávačích

Vysvětlení budování pozic ve vyhledávačích by vyžadovalo více prostoru. Jednoduše řečeno, požadavek aby Vaše firma byla na čelních pozicích ve vyhledávačích, je splnitelný pouze tehdy, když Vaše konkurence má slabší IT management než má váš web a obecně vaše firma. Je to jako ve sportu, vítězi chtějí být všichni, ale vítěz může být jen jeden, a to ten nejlepší.

Pozici ve vyhledávačích řeší SEO (Search Engine Optimization). SEO je závislé na kvalitě webového systému maximálně z asi 50%, zbývající SEO je ovlivněno jinými parametry, které přímo s webovým systémem nesouvisí, nebo souvisí jen okrajově. Jsou to mimo jiné (uvádíme v pořadí důležitosti):

 1. Reklama ve vyhledávači (to je dnes hlavně reklama na Googlu)
 2. Síla obsahu
  • Z toho plynoucí míra opuštění (negativní míra) nebo míra setrvání (pozitivní míra)
  • Soulad klíčových slov v obsahu webu v porovnání s klíčovými slovy vyhledávanými potenciálním klientem
 3. Budování a síla vaší značky
 4. Síla konkurence
 5. Návštěvnost webu a práce s monitorováním návštěvnosti
 6. Síla domény a page rank
 7. Počty odkazů na vaši url

Body 1. - 7. řeší vývojář, programátor a webdesignér jen okrajově. Tomu se věnují především specialisté na IT marketing, kam patří například PPC (pay-per-click) marketing a Copywriting. Specialisté v těchto oblastech (manager, ekonom, redaktor, ...) mají jiné vzdělání a schopnosti než vývojáři a programátoři. Například Copywriter řeší sílu obsahu. Jeho úkolem je tvořit texty na webu tak, aby oslovily cílovou skupinu, aby byly pro čtenáře užitečné a originální. Pomůže zvýšit prodeje a splnit cíle, pro které je webová stránka určena. Atraktivní obsah má oslovit návštěvníky a přesvědčit je. Copywriter pro vás píše nebo reviduje obchodní texty podle pravidel SEO a na míru vaší cílové skupině, ve vhodném komunikačním tónu.