You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Optimalizace webové stránky pro vyhledávače, SEO

Zkratka SEO pochází z anglického Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače. Vyhledávače jako Google, Atlas, Seznam, Zoznam a další využívají postupů, které určují relevanci webu ve vztahu k vyhledávanému výrazu. Pokud například hledáte sousloví příslušenství Škoda Superb, vyhledávač najde ve své databázi všechny stránky, které tuto frázi obsahují, a interně si je ohodnotí. Ty, které mají největší hodnotu, zobrazuje jako první a ty s menší hodnotou pod nimi.

HLAVNÍ CÍLE SYSTÉMU PSoIT SEO JSOU

 • Zobrazit Váš web ve vyhledávačích (branding - budování značky na internetu)
 • Zvýšit návštěvnost webu
 • Udržet návštěvnost webu
 • Oslovovat cílové skupiny zákazníků/návštěvníků stránek
 • Zlepšení pozic na klíčová slova ve vyhledávačích
 • Zvýšit hodnotu webu (page rank)
 • Snižovat náklady na získání zákazníka/návštěvníka

Klíčová slova a popis stránky v hlavičkách systému PSoIT SEO

Všechny doporučení níže mají společný cíl, napovídat vyhledávačům klíčová slova. Je třeba preferovat klíčová slova, která zadá cílová skupina návštěvníků do vyhledávače. Zde je velmi důležité přemýšlet ne svojí hlavou, ale hlavou cílové skupiny. Například je důležité uvědomit si, že většina z nich nezná název firmy nebo budované značky. Takže název firmy není důležité klíčové slovo, resp. je druhořadé. Je také vhodné, aby se často neobjevovala košatá slova nebo fráze, která nejsou klíčová. Například s.r.o. pomůžeme, poradíme, známých, světový, lahůdka, skvělé, … nejsou klíčová slova.  Vhodná klíčová slova budeme nazývat relevantní.

Dále je velmi důležité používat klíčová slova vztahující se k dané stránce, tedy buď k titulní stránce, nebo konkrétní stránce. Omezit klíčová slova vztahující se k celku, ty naopak využít na titulní stránce.

Dále je důležité, aby použitá klíčová slova co nejvíce korespondovala s textem na dané stránce. Pokud totiž robot vyhledávače zjistí, že jsou podvržena slova v meta titulku nebo meta popisu, která nekorespondují s obsahem stránky, zahodí je. Na to jsou potom dobré aspoň částečné shody meta titulku s nadpisem a meta popisu s textem stránky, podle toho, pro kterou stránku považujeme klíčová slova za relevantní. A ještě je velmi vhodné snažit se relevantní klíčová slova použít i jinde v textu stejné stránky. Je důležité si uvědomit, že proces vyhodnocení klíčových slov robotem vyhledávače je složitý algoritmus, který se stále vylepšuje s cílem, aby se nepodvrhovala slova, která neodpovídají obsahu stránky. Takže nakonec, pokud toto nepochopíme, nemusí robot vyhodnotit za klíčové slovo ani jedno, které mu chceme vnutit.

Počet relevantních klíčových slov na konkrétní stránce doporučuji omezit na 2-5. Platí přibližně pravidlo, že všechna relevantní klíčová slova na dané stránce mají sílu 100%. Pokud se použijí 2, každé má sílu 50%. Pokud se jich použije 5, každé má sílu 20% (platí přibližně - orientačně). Snižovat sílu pod 20% nedoporučuji.

Klíčová slova a popis v hlavičkách se nacházejí v:

 • Klíčová slova ve značce title,
 • Popis ve značce meta description

Klíčová slova a popis v hlavičkách webových stránek systému PSoIT SEO generuje systém z velké části automaticky. Využívá k tomu těchto údajů:

 • název stránky definován v redakčním systému,
 • nadpis stránky definován v redakčním systému,
 • první věty textu stránky,
 • název lokality definovaný v konfiguraci,
 • globální klíčová slova definované v konfiguraci,
 • klíčová slova definované v administračním formuláři konkrétní stánky.

Klíčová slova a popis v hlavičkách produktových stránek jednoduchého obchodu se systémem PSoIT SEO

Kromě optimalizace podle předchozího odstavce provede systém automatické generování klíčových slov jednoduchého obchodu s využitím těchto údajů (pokud je konkrétní obchod používá, jinak programujeme na jinou vazbu):

 • název skupiny výrobku definován v obchodě,
 • název podskupiny výrobku definován v obchodě,
 • název výrobce definován v obchodě,
 • v případě, že na stránce je jediný výrobek název výrobku a výrobce definovaný v obchodě (např. u karty výrobku).

CO MUSÍ PROVÉST SPRÁVCE SYSTÉMU PSoIT SEO

Správce webových stránek má se systémem PSoIT SEO velmi ulehčenou práci.

Jednorázově nebo při zásadní změně struktury správce webových stránek provede:

Nastavení konfigurace systému PSoIT SEO

V konfiguračním souboru se nastavují následující proměnné, vztahující se na SEO

 1. $nazev_webu, pro každou jazykovou verzi
 2. $keywords, tj. klíčová slova nebo fráze pro celý web, které by měly být maximálně tři, ideální jen jedno. Nastavuje se pro každou jazykovou verzi.
 3. $keywords_excluded, vyloučená klíčová slova. Vyloučená klíčová slova nebo fráze jsou ty, které se vyskytují v názvu stránky nebo názvu sekce, přičemž je nechceme použít jako klíčové slovo či frázi. Typicky je to například O nás, E-shop, Reference, Kontakty, ... Tyto fráze nebude Váš návštěvník stránek hledat ve vyhledávači, a proto jsou jako klíčová slova nebo fráze nevhodná. Nastavuje se pro každou jazykovou verzi.

Generování sitemap.xml v systému PSoIT SEO

Soubor sitemap vygenerujete v intranetu stisknutím jediného tlačítka. Na disku webového serveru (v kořenovém adresáři webu) najdeme vygenerované soubory sitemap.xml, případně pro další jazyky sitemap2j.xml, sitemap3j.xml, atd., které nabídneme vyhledávači.

Předložení souboru sitemap.xml vyhledávači

Sitemap se nabízí vyhledávači na stránkách konkrétního vyhledávače. Například u Google je to ve Webmasters tools.

Při vytváření nové nebo při zásadní změně stránky správce webových stránek provede:

Nastavení klíčových slov systému PSoIT SEO

Redakční systém rozšířen o systém SEO má možnost vložení klíčových slov ke každé stránce, která má v systému unikátní (nesystémové) postavení. Při editace dané stránky, ve formuláři vybrané stránky jsou přidány položky Klíčová slova pro každý použitý jazyk. Klíčová slova nebo klíčové fráze se zde vyplňují tak, aby měly vazbu pouze na danou stránku, ideálně se vyplní pouze jedno slovo nebo jedna fráze, více slov nebo frází se odděluje čárkou.

Vytvoření textu stránky a jeho ovlivnění klíčovými slovy

Kromě výše popsaných praktik je velmi důležité optimalizovat každou webovou stránku i na její obsah. Daná stránka se optimalizuje na co nejméně klíčových slov, ideálně na jedno. Může se tak lépe využít potenciál dané stránky. Níže je seznam částí stránky, kde by se klíčové slovo mělo objevit. Klíčové slovo se snažte používat v prvním pádu.

 • Ve značkách h1, h2, h3 ..., hlavně v h1,
 • Ve značkách strong, em
 • V textu stránky, snažte se, aby se klíčové slovo často objevovalo v textu, ale zase to nepřežeňte.
 • Pro vyhledávače je důležitý procentuální podíl klíčového slova vůči zbylému textu, ale musíte optimalizovat citlivě, aby návštěvník netrpěl a tak stránka, která je přehnaně optimalizována nebude kladně hodnocena. Web tvoříte především pro návštěvníka. Web na 1. pozici s nečitelným obsahem nikdo číst nebude.
 • V rámci webu vkládejte klíčová slova mezi značky, tedy do odkazů na své stránky. Nepoužívejte odkazy typu ’klikněte zde’, ’více’, ale použijte například text: Informace naleznete v článku příslušenství Škoda Superb.
 • Klíčové slovo vkládejte pokud možno do atributů alt a title u obrázků a při netextových objektech.

Podřazené stránky

Dosažení čelních pozic ve vyhledávačích

Čtyři nejčastější chyby v SEO