You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Redakční systém PSoIT pro správu a organizaci webu

Redakční systém, nebo také systém na správu obsahu (CMS-content management system) je webová aplikace, která časově úsporným a jednoduchým způsobem vytváří a udržuje obsah a strukturu webových stránek. Redakční systém, který se často označuje pojmem publikační systém, patří do webových aplikací označovaných web 2.0web 3.0. Rozhodující je, že správu webových stránek je pomocí redakčního systému schopen vykonávat i uživatel s malou nebo žádnou znalostí HTML kódu a skriptovacího jazyka, ale zároveň redakční systém přivítá i zkušený programátor, který ocení časovou úsporu při této činnosti. Náklady investované do redakčního systému se rychle vrátí, vzhledem k nižším nákladům na údržbu a vytváření stránek.

Naše firma PSoIT vyrábí a neustále vyvíjí a zdokonaluje vlastní redakční systém již od roku 1999. Jeho nejnovější verzí je redakční systém PSoIT 2020.1. Pomocí tohoto systému lze snadno vytvořit a hlavně spravovat vlastní webové stránky ve špičkové kvalitě.

Chci vyzkoušet redakční systém PSoIT

Redakční systém PSoIT má mimo jiné tyto přednosti

Jednoduchá tvorba a uspořádání struktury webu. Jednoduchá tvorba obsahu webu, bez znalosti HTML kódu, vestavěný html editor. Rychlá a efektivní editace obsahu, kterou zvládne každý administrativní pracovník. Řízení přístupu k tvorbě obsahu pomocí správy uživatelů a jejich přístupových práv. Dvoj-jazyčný systém, rozšiřitelný na více jazyků.

Několik druhů menu, víceúrovňová menu. Levostranné a pravostranné spravovatelné boxy. Navigační pruhy, reklamní bannery, všechno snadno spravovatelné.

Dvě nezávislé klientské oblasti s logováním klienta, samoobslužná registrace klienta (například jedna klientská oblast pro učitele, druhá pro žáky apod.).

Interní vyhledávač pracující ve fulltextovém režimu nebo bez něj, hledá pouze v názvech stránek nebo v celém obsahu, rozšířené volby, indexuje externí obsah webových stránek kdykoliv chcete.

Jednoduchá tvorba fotogalerií v efektivních zobrazovacích technologiích (včetně využití tzv. light boxes), více druhů, včetně vodoznaků s Vaším logem nebo jiným grafickým prvkem.

Spravovatelná SEO optimalizace pro vyhledávače.

K redakčnímu systému dodáváme kvalitní manuály. V Zákaznické oblasti v sekci Podpora jsou naše manuály dostupné v nejnovější verzi. Proto doporučujeme registrovat se do naší zákaznické zóny.

K redakčnímu systému lze dokoupit velké množství doplňků a modulů, případně vytvoříme modul, který si budete přát.

Proč náš redakční systém a ne volně dostupný?

Na internetu jsou volně dostupné kvalitní redakční systémy, jako například WordpressJoomla, Drupal a další, jejichž výhodou je, že jsou zdarma. Proč potom kupovat placený systém?

Nevýhodou volně dostupných redakčních systémů je, že jsou velmi univerzální a obecná a tím jsou obtížně spravovatelné. Proto jsou volně dostupné redakční systémy většinou nepoužitelné pro správce amatéra. Tato nevýhoda je kombinovaná s nedostatečnou podporou, kdy pomoc lze získat pouze s využitím diskusního fóra, často v angličtině, kde odpovědi jsou bez záruky, někdy nejasné, časově nejisté nebo žádné. Zaškolení takového správce by bylo časově náročné a pro firmu drahé a nabyté vědomosti by správce amatér, vzhledem ke složitosti a skutečnosti, že tuto práci nebude provádět denně, pravděpodobně zapomněl. Firemní pracovník, který nemá speciální znalosti v oblasti informatiky, má většinou ve firmě převážně jiné povinnosti a správa redakčních systémů jako je Wordpress, Joomla či Drupal by byla nad jeho časové možnosti.

Jinou nevýhodou volně dostupných redakčních systémů je skutečnost, že nejsou šité na míru konkrétního webu, a že pravděpodobně nezískáte doplněk nebo modul, který právě potřebujete. Pokud si koupíte placený redakční systém u dodavatelské firmy, která ho sama programovala, můžete si objednat libovolný doplněk nebo modul podle Vašich potřeb a získáte podporu dodavatelské firmy.

Proto profesionální IT firmy vyvíjejí své vlastní redakční systémy, které přizpůsobují zákazníkovi s cílem, aby správa systému obsahovala to, co bude daná firma potřebovat a využívat a tím jsou co nejjednodušší. S naším redakčním systémem PSoIT dnes pracují stovky správců amatérů, kteří po 1-2 hodinovém zaškolení, které je součástí odevzdání každé naší zakázky, pracují samostatně, a kteří tvoří a udržují velmi kvalitní webové stránky. Vše však naši zákazníci vědět nemohou, a proto poskytujeme podporu telefonem nebo e-mailem, většinou kdykoli v denním čase, včetně nepracovních dnů.

Podřazené stránky

Zásuvné moduly pro redakční systém PSoIT

Google zpoplatnil API Maps

Vytvoření API Key (klíče) Google Maps