You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak spravovat modul Opencart Mega Menu

Tento návod ukazuje, jak spravovat modul Mega Menu v šablonách OpenCart. Tento modul umožňuje vytvářet komplexní menu. Modul poskytuje možnost zobrazení jedné položky (bez podnabídek), položky s podnabídkou a položky s víceřádkovým a více sloupcovým podnabídkovým blokem. Tento modul lze zobrazit v různých polohách, ale se stejným obsahem.

Chcete-li povolit modul Mega Menu, měli byste přejít na rozšíření> Rozšíření, vybrat moduly. U novějších verzí použijte PSoIT > Všechny moduly. V rozevíracím seznamu najděte položku Megamenu (může se také jmenovat Jetimpex Megamenu nebo Zemez Megamenu). Stisknutím tlačítka Přidat nové přidáte nové menu nebo tlačítkem Upravit upravíte existující Megamenu. Najdete možnosti „Název modulu“ a „Stav“.  Pokud vytvoříte nové menu, musíte přidat název modulu a nastavit stav jako Enabled (Zapnuté). Existující menu má tato pole již vyplněna.

Pozor: Tento modul podporuje více jazyků, takže jej musíte konfigurovat pro každý jazyk obchodu zvlášť, jinak se v jazyku, který nevyplníte, menu nezobrazí.
 1. Kliknutím na ikonu „+“ v pravém dolním rohu se zobrazí rozhraní nové položky menu nebo kliknutím na některou z položek menuotevřete úpravy. Vyplňte následující pole.
  Menu Typ položky - typ menu (obyčejné / megamenu);
  Pro 'Custom' volbu:
  Menu titulek - položka nazvu v menu;
  Odkaz na menu - odkaz na položku menu;
  Zobrazit megamenu - zobrazení megamenu;

  1.1 Pokud je volba „Show megamenu“ nastavena na „Yes“ („Ukázat megamenu“ nastavena na „Ano“), zobrazí se následující další pole. Vyplňte tato pole:  Počet sloupců
  - počet sloupců;
  Sloupce na řádek - počet sloupců na řádek;
  Obrázek na pozadí- obrázek na pozadí;
  Šířka obrázku na pozadí - šířka obrázku na pozadí;
  Výška obrázku na pozadí - výška obrázku na pozadí;


  1.1.1 Po vyplnění pole „Počet sloupců“ budou k dispozici následující možnosti: „Sloupec N“. Vyplňte záložky:

  Šířka sloupce - šířka sloupce;
  Obsah sloupců - obsah kolony;
  Omezení kategorií (Produkty) - maximální počet kategorií nebo produktů, které se mají zobrazit ve sloupci;
  Modul - název modulu, který se má zobrazit;
  Název kategorie - název kategorie;
  Zobrazit název kategorie - zobrazení názvu kategorie;
  Pro ‚Kategorie‘ varianta:
  položka menu typ submenu - typ podmenu;

 2.  Po výběru typu „ Megamenu “ v poli „ Typ položky nabídky “ budou k dispozici následující nastavení megamenu:
  Počet sloupců - počet sloupců;
  Sloupce na řádek - počet sloupců na řádek;
  Obrázek na pozadí - obrázek na pozadí;
  Šířka obrázku na pozadí - šířka obrázku na pozadí;
  Výška obrázku na pozadí - výška obrázku na pozadí; 


  2.1 Po vyplnění pole „Počet sloupců“ budou k dispozici následující možnosti: „Sloupec N“. Vyplňte záložky:

  Šířka sloupce - šířka sloupce;
  Obsah sloupců - obsah kolony;
  Omezení kategorií (Produkty) - maximální počet kategorií nebo produktů, které se mají zobrazit ve sloupci;
  Modul - název modulu, který se má zobrazit; 

 3. Přejděte nahoru a klepněte na ikonu „ uložit “ v pravém horním rohu obrazovky.
 4. Přejděte do svého frontendu obchodu a obnovte stránku, abyste viděli novou položku nabídky, která se zobrazí v nabídce kategorií. Můžete také zvolit další možnosti pro každý sloupec a nastavit možnost „Typ položky nabídky“ na možnost Vlastní, aby obsahovala jakýkoli externí / interní odkaz a libovolné požadované označení.

Toto je konec tutoriálu. Naučili jste se, jak spravovat menu Megamenu ve své šabloně OpenCart.