You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Využití smtp serveru v systémech PSoIT verze 2019 a novějsší

Nastavení smtp odesílání e-mailu na webech se systémem PSoIT verze 2019 a novějsší

Do nedávné doby podporovaly webhostingy funkci php mail(), která umožňuje odesílat emaily z webových stránek. Vetšina webhostingů však již tuto funkci nepodoporuje. Je třeba přejít na odesílání pomoc klacického smtp serveru.

Provední nastavení v systémech PSoIT verze 2022.09 a novějsší

  1. Přihlaste se do administrace webu
  2. Přejděte do Administrace > Správa extranet > Nastavení a vyplňte položky smtp server, smtp port, smtp user je celá emailová adresa, smtp pass je heslo. Vložte údaje, které poskytuje provozovatel emailové schranky
    smtp nastaveni
  3. Uložte

Provední nastavení v systémech PSoIT verze starší než 2022.09

Přidejte do souboru setup.php (v kořenu webu) nasledujici řádky

config_SmtpServer="vas_smtp.server.com";
config_SmtpPort="25"; //default
config_SmtpUser="schranka@domena.cz";
config_SmtpPass="vaseheslo";

kde do uvozovek vložte údaje, které poskytuje provozovatel emailové schranky.