You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nastavení DPH pro EU v OpenCartu

V Evropské unii je obchodník povinen prodávat do zemí EU plátcům DPH bez DPH. Níže je návod jak tuto povinnost v OpenCartu splnit.

Vytvoříte 3 zákaznické skupiny (MO nakupuje běžný zákazník, VO nakupuje firma):

  1. MO - nelze vložit DIČ/IČ DPH,
  2. VO plátce - zde je povinné vložit DIČ/IČ DPH
  3. VO neplátce - zde nelze vložit DIČ/IČ DPH

Vytvoříte 2 daňové oblasti:

  1. EU (kde máte státy patřící do EU)
  2. CZ

Poté vytvoříte 2 sazby daně:

  1. DPH 21% CZ - daňová oblast CZ pro všechny 3 skupiny
  2. DPH 21% EU - daňová oblast EU pouze pro skupinu MO a VO neplátce

Poté vytvoříte 1 daňovou třídu DPH 21 do které vložíte sazby daně CZ a EU

Tuto daňovou třídu nastavíte pro produkty a kde ji chcete uplatnit.

Pokud nakupuje zákazník,

  1. který je z EU a má DIČ - DPH se nepřipočte,
  2. pokud nemá DIČ - DPH se připočte
  3. a CZ zákazníkům se připočte DPH všem.