You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Online schůzka s PSoIT

Můžete si s námi dohodnout online schůzku. Zde popíšeme technické náležitosti online schůzky:

  1. K online schůzce potřebujete na svém počítači nainstalovaný a funkční aplikaci. Podporujeme:
  2. Online schůzku si předem závazně dohodněte na den a čas přes některý z našich kontaktů, preferujeme časy ve všední den v 10:00 nebo 15:00 hod.
  3. Nainstalujte si předem jednu z výše uvedených aplikaci a vyzkoušeje, že funguje (stačí, že jde spustit)
  4. V dohodnutý den a čas se s námi spojte pře Skype (pavel.schauer), nebo přes WhatsApp (+421948032497) nebo přes telefon (775119152)
  5. Telefonicky vysvětlíme jak se spojíme a provedeme online schůzku.